Par mums

            SIA „DECO MOSAIC” ir ražošanas uzņēmums,  kura pamatdarbība ir dekoratīvo elementu ražošana no betona, granīta, marmora un citiem dabīgiem materiāliem. Savu darbību uzņēmums uzsāka 2020. gadā, kad LAD atbalsta programmas projekta ietvaros tika iegādātas nepieciešamās iekārtas materiāla apstrādei.

            Uzsākot darbus, radās vēlme ražot mūsu pašu oriģinālos produktus. Šim nolūkam esam izstrādājuši lieveņu sistēmas, kuras tiek ražotas no kombinētā betona un akmens, kā arī skalotā jeb mazgātā betona. Ražošanas pamats ir betona izstrādājumu vibrācijas liešanas tehnoloģija, izmantojot oriģinālās sastāvdaļas un materiālus. Tas ļauj mums iegūt visaugstākās kvalitātes produktus, kas atbilst visām Eiropas normām un standartiem, dekoratīvās apdares konstrukciju un dekoratīvā betona izstrādājumu ražošanas jomā.

Ar LEADER un Ropažu Garkalnes partnerības atbalstu esam īstenojuši projektu „Jaunas ražošanas nozares ieviešana Tumšupē un jaunu darbavietu radīšana Ropažu novada lauku teritorijā.”


Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros un  pamatojoties uz “Ropažu Garkalnes partnerība” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas plānu 2015.- 2020.gadam”.


Projekta ietvaros iegādātas iekārtas, datortehnika un izstrādāta mājas lapa.